Discussion:
Moraliserende goden
(te oud om op te antwoorden)
J. J. Lodder
2015-08-29 11:41:12 UTC
Permalink
Raw Message
Birth of the moralizing gods
Lizzie Wade
Today's most successful religions have one thing in common: moralizing
gods that care about how people treat one another and will punish
those who are selfish and cruel. But for most of human history, these
"big gods" were the exception. If today's hunter-gatherers are any
guide, for thousands of years our ancestors conceived of deities as
utterly indifferent to the human realm, and to whether we behaved well
or badly. Now, to crack the mystery of why and how people around the
world came to believe in moralizing gods, researchers are using a
novel tool in religious studies: the scientific method.
Goh, wat een ontdekking toch.
Wat is het meer dan een wetenschappelijk vernisje
voor het Amerikaanse 'one nation under god'.
By combining
laboratory experiments, cross-cultural fieldwork, and analysis of the
historical record, an interdisciplinary team has proposed that belief
in judgmental deities was key to the cooperation needed to build and
sustain large, complex societies.
Leuk geldpotje aangesproken kennnelijk.
And once big gods and big societies
existed, their moralizing deities helped religions as dissimilar as
Islam and Mormonism to spread by making groups of the faithful more
cooperative and therefore more successful. Critics say the big gods
team is projecting modern values onto ancient cultures, and that
belief in moralizing deities is a byproduct of other social changes.
Gelijk hebben ze.
To settle the debate, researchers are looking for quantitative data in
novel places, including the historical record.
Zo is dat, Er moet meer budget komen, veel meer, hoe meer hoe beter.
Kan er misschien nog een discpline bij?
http://www.sciencemag.org/content/349/6251/918.full
Dan vraag je je toch af hoe die Romeinen hun 'big society'
gebouwd en georganiseerd kregen.
Hun idee was nu juist tolerantie voor al die duizenden goden
in hun wereldrijk.
Iedereen mocht religieus alles,
alleen misbruik van religie voor verzet tegen de staat uitgezonderd.

Het verval van het Romeinse rijk begint nu juist
met de opkomst van het intolerante christendom.

Jan
dolphin
2015-08-30 02:58:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. J. Lodder
Dan vraag je je toch af hoe die Romeinen hun 'big society'
gebouwd en georganiseerd kregen.
Hun idee was nu juist tolerantie voor al die duizenden goden
in hun wereldrijk.
Iedereen mocht religieus alles,
alleen misbruik van religie voor verzet tegen de staat uitgezonderd.
Het verval van het Romeinse rijk begint nu juist
met de opkomst van het intolerante christendom.
Jan
wahaha , ja dat is ook een vertaling :) , maar dan wel eentje van het
simpelste soort

dolphin
J. J. Lodder
2015-08-30 19:10:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dolphin
Post by J. J. Lodder
Dan vraag je je toch af hoe die Romeinen hun 'big society'
gebouwd en georganiseerd kregen.
Hun idee was nu juist tolerantie voor al die duizenden goden
in hun wereldrijk.
Iedereen mocht religieus alles,
alleen misbruik van religie voor verzet tegen de staat uitgezonderd.
Het verval van het Romeinse rijk begint nu juist
met de opkomst van het intolerante christendom.
Jan
wahaha , ja dat is ook een vertaling :) , maar dan wel eentje van het
simpelste soort
Het kan je toch niet ontgaan zijn dat het Romeinse Rijk
zonder hulp van het christendom
en zijn 'moraliserende god' opgebouwd is.


Jan
Erik Springelkamp
2015-08-31 14:52:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. J. Lodder
Post by J. J. Lodder
Dan vraag je je toch af hoe die Romeinen hun 'big society'
gebouwd en georganiseerd kregen.
Hun idee was nu juist tolerantie voor al die duizenden goden
in hun wereldrijk.
Iedereen mocht religieus alles,
alleen misbruik van religie voor verzet tegen de staat uitgezonderd.
Het verval van het Romeinse rijk begint nu juist
met de opkomst van het intolerante christendom.
Het kan je toch niet ontgaan zijn dat het Romeinse Rijk
zonder hulp van het christendom
en zijn 'moraliserende god' opgebouwd is.
Hoewel ik het graag zo zou zien, kan ik toch het verval van het Romeinse
Rijk niet aan het Christendom wijten.

De permanente interne machtsstrijd die de legioenen van de grenzen
weglokken en de legitimiteit van het centrale gezag aantasten, de
immigratiedruk en het instorten van de waarde van de munt en de daarmee
gepaard gaande feodalisering dateren toch van voor het aan de macht
komen van het Christendom.

Ik kan het helaas niet anders zien dan een omgekeerde oorzaak en gevolg:
het Christendom komt op, mede omdat het intrinsieke gezag van het Rijk
verdwijnt.
J. J. Lodder
2015-09-01 09:22:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Erik Springelkamp
Post by J. J. Lodder
Post by J. J. Lodder
Dan vraag je je toch af hoe die Romeinen hun 'big society'
gebouwd en georganiseerd kregen.
Hun idee was nu juist tolerantie voor al die duizenden goden
in hun wereldrijk.
Iedereen mocht religieus alles,
alleen misbruik van religie voor verzet tegen de staat uitgezonderd.
Het verval van het Romeinse rijk begint nu juist
met de opkomst van het intolerante christendom.
Het kan je toch niet ontgaan zijn dat het Romeinse Rijk
zonder hulp van het christendom
en zijn 'moraliserende god' opgebouwd is.
Hoewel ik het graag zo zou zien, kan ik toch het verval van het Romeinse
Rijk niet aan het Christendom wijten.
Nee, dat ligt uiteraard allemaal veel ingewikkelder.
Post by Erik Springelkamp
De permanente interne machtsstrijd die de legioenen van de grenzen
weglokken en de legitimiteit van het centrale gezag aantasten, de
immigratiedruk en het instorten van de waarde van de munt en de daarmee
gepaard gaande feodalisering dateren toch van voor het aan de macht
komen van het Christendom.
Het voornaamste probleem was gebrek aan en deugdelijke machtsstructuur,
met name aan een algemeen geaccepteerde manier
om aan de volgende Caesar te komen.
(en dat eigenlijk al vanaf het begin van het keizerrijk)
De moordenaars van Julius hadden gelijk.
Een repubiek is beter dan een absolute monarchie of dictatuur.
Post by Erik Springelkamp
het Christendom komt op, mede omdat het intrinsieke gezag van het Rijk
verdwijnt.
Ook dat lijkt mij te simplistisch,

Jan
Erik Springelkamp
2015-09-01 16:46:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. J. Lodder
Post by Erik Springelkamp
het Christendom komt op, mede omdat het intrinsieke gezag van het Rijk
verdwijnt.
Ook dat lijkt mij te simplistisch,
Vandaar ook het woordje 'mede' :-)

Typhoon
2015-08-31 16:53:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. J. Lodder
Post by dolphin
Post by J. J. Lodder
Dan vraag je je toch af hoe die Romeinen hun 'big society'
gebouwd en georganiseerd kregen.
Hun idee was nu juist tolerantie voor al die duizenden goden
in hun wereldrijk.
Iedereen mocht religieus alles,
alleen misbruik van religie voor verzet tegen de staat uitgezonderd.
Het verval van het Romeinse rijk begint nu juist
met de opkomst van het intolerante christendom.
Jan
wahaha , ja dat is ook een vertaling :) , maar dan wel eentje van het
simpelste soort
Het kan je toch niet ontgaan zijn dat het Romeinse Rijk
zonder hulp van het christendom
en zijn 'moraliserende god' opgebouwd is.
Jan
Tenslotte heeft hun moraal hun de das omgedaan.

Typhoon
Pandora
2015-08-30 12:42:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. J. Lodder
Birth of the moralizing gods
Lizzie Wade
Today's most successful religions have one thing in common: moralizing
gods that care about how people treat one another and will punish
those who are selfish and cruel. But for most of human history, these
"big gods" were the exception. If today's hunter-gatherers are any
guide, for thousands of years our ancestors conceived of deities as
utterly indifferent to the human realm, and to whether we behaved well
or badly. Now, to crack the mystery of why and how people around the
world came to believe in moralizing gods, researchers are using a
novel tool in religious studies: the scientific method.
Goh, wat een ontdekking toch.
Wat is het meer dan een wetenschappelijk vernisje
voor het Amerikaanse 'one nation under god'.
By combining
laboratory experiments, cross-cultural fieldwork, and analysis of the
historical record, an interdisciplinary team has proposed that belief
in judgmental deities was key to the cooperation needed to build and
sustain large, complex societies.
Leuk geldpotje aangesproken kennnelijk.
And once big gods and big societies
existed, their moralizing deities helped religions as dissimilar as
Islam and Mormonism to spread by making groups of the faithful more
cooperative and therefore more successful. Critics say the big gods
team is projecting modern values onto ancient cultures, and that
belief in moralizing deities is a byproduct of other social changes.
Gelijk hebben ze.
De vraag is dan, welke sociale veranderingen?
Post by J. J. Lodder
To settle the debate, researchers are looking for quantitative data in
novel places, including the historical record.
Zo is dat, Er moet meer budget komen, veel meer, hoe meer hoe beter.
Kan er misschien nog een discpline bij?
http://www.sciencemag.org/content/349/6251/918.full
Dan vraag je je toch af hoe die Romeinen hun 'big society'
gebouwd en georganiseerd kregen.
Hun idee was nu juist tolerantie voor al die duizenden goden
in hun wereldrijk.
Iedereen mocht religieus alles,
alleen misbruik van religie voor verzet tegen de staat uitgezonderd.
En ook de Grieken hadden een goed gevuld Pantheon waar ze meer met
elkaar bezig waren dan met de mensen.
Toch doet het proces tegen Socrates vermoeden dat religie hier wel een
maatschappelijke (ethische) rol had.
Post by J. J. Lodder
Het verval van het Romeinse rijk begint nu juist
met de opkomst van het intolerante christendom.
Of dat een direct oorzakelijk verband heeft durf ik te betwijfelen.
In elk geval bleef het Oost-Romeinse Rijk nog meer dan een millenium
na het edict Cunctos populos bestaan.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cunctos_populos

Pandora
Loading...