Discussion:
kampen navalia?
(te oud om op te antwoorden)
w***@gmail.com
2016-02-07 08:04:34 UTC
Permalink
Raw Message
in een eerdere email heb ik meegedeeld dat op een landkaart van
Schotanus(1800??) op de plaats van Kampen Navalia lag,ten tijde van de
Romeinen
Ik was benieuwd of dit historisch zou zijn of slechts wishfull
thinking,wordt het vermeld door een romeinse schrijver (Tacitus,Plinius)?
De naam Navalia geeft al aan dat het woord iets met de zee te maken heeft
,.het kan een latijns woord zijn, het blijkt echter dat veel Indo Europese
taalgroepen dezelfde woorden gemeenschappelijk hadden,dan kan het net zo
goed Germaans zijn,de keltische La Tene cultuur kwam ook hier ergens in de
buurt voor.De Hallstatt cultuur niet (die was voor de La Tene periode,300
vC)
Deze plaats,NAVALIA,een oppidium?,komt voor in meerdere oudere literaire
geschriften over de geschiedenis van Nederland. bijv de geschiedenis der
nederlanden van G Bruining uit 1825.(nav. een email van J Horikx) Dit is
geschreven in een tijd dat het koninkrijk der nederlanden uit de grond
gestampt werd.Een nederland dat zijn roots al in de oudheid zou hebben is
een welkome gedachte . Ik denk dat in die tijd het onderscheid tussen fictie
en werkelijkheid niet zo scherp getrokken werd.Er werd nog weinig
archeologisch onderzoek gedaan,om de historie op te vullen werd een beroep
gedaan op alle verhalen die bestonden, waar of niet.
Een boek uit de 19e eeuw over de geschiedenis van Friesland weet nog te
melden dat lage poorten in de muren van kerken (Noormannenpoortjes) gemaakt
zijn om ons het hoofd te doen buigen naar het noorden in een tijd dat de
Denen hier de dienst uitmaakten.In Engeland leefden ze onder de grote Knoet
(spreekwoord)Dat zouden wij Friezen nooit doen.(bugen of barsten zeggen ze
hier)Er is een andere oorzaak voor die lage poortjes.trouwens
Maar ja het kan zijn dat er bij Kampen wel al een nederzetting was .
Op de site http://grid.let.rug.nl/~welling/maps/blaeu.html (nav. email Y.
Hoitink) worden de eerste sporen van kampen rond 1176 gedateerd.
Ik ben nu het boek ""Het Hart van nederland ,steden en dorpen rond de
zuiderzee ""aan het raadplegen.
Kort na 4000 vC ontstonden in de omgeving van Kampen, Swifterband en
schokland bewoonbare duinen .Bij Swifterbant is er in ieder geval van alles
gevonden (Swifterbant-cultuur,rond 3660 C)
De Romeinen maken melding van drijvende eilanden in het Flevo meer (ze
hadden er moeilijkheden mee te KAMPEN,grapje,geen etymologische waarde
uiteraard) net brandschepen die op je stad afkwamen
Op blz 46 staat dat er weinig bekend is er de ontstaansgeschiedenis van
Kampen.Opgravingen in de binnenstad doen vermoeden dat de stad in de 11e
eeuw of iets eerder gesticht is.Voor de rest gaat het boek over Kampen als
hanzestad
De naam voor het IJsselmeer is geloof ik een bedenksel van de Romeinen MARE
FLEVUM (betekenis:de zee waarin een rivier uitmondt?)
NAVALIA zal wel een latijns woord zijn dat zoiets als aan zee betekende. In
veel latijnse talen wordt het woord NAVALIA gebruikt.Wellicht lag er een
nederzetting die Romeinen NAVALIA noemden De bewoners waren zeker
Ampsivarii.Misschien noemden de bewoners hun nederzetting gewoon dorp ( in
het germaans dan ,"nou laten we maar weer naar de burg gaan")een schouwburg
hadden ze nog niet(naar de schouwburg gaan)
Ik zal nog eens natrekken of SCHOTANUS en BRUINING hun informatie hadden
van Romeinse schrijvers, de Germania van Tacitus ofzo.
cor
zoals ik het op de kaart kan herleiden, betreft dit Genemuiden i.p.v. kampen.
Erik Springelkamp
2016-02-07 11:58:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by w***@gmail.com
in een eerdere email heb ik meegedeeld dat op een landkaart van
Schotanus(1800??) op de plaats van Kampen Navalia lag,ten tijde van de
Romeinen
zoals ik het op de kaart kan herleiden, betreft dit Genemuiden i.p.v. kampen.
In de Romeinse tijd was de IJssel nog geen tak van de Rijn. De doorbraak
tussen Arnhem en Zutphen dateert uit de vroege Middeleeuwen.

Navalia wordt met een Romeinse vlootbasis geassocieerd, en die zal niet
aan de IJssel gelegen hebben.

Wel is er een archeologisch bewezen Romeinse vlootbasis aan het IJ
geweest, bij Velsen, via de Utrechtse Vecht en een Flevomeer deel van de
Rijndelta.

Loading...